.
EDUKACJA w powiecie kluczborskim. Informator 2018/2019
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnegoSpotkanie Wojewody Opolskiego i Kuratora Oświaty


Wojewoda Opolski wraz z Opolskim Kuratorem Oświaty zapraszają rodziców uczniów na spotkanie poświęcone zmianie ustroju szkolnego, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kluczborku,
ul. Mickiewicza 10, o godzinie 17:00.


SPOTKANIE DLA RODZICÓW
odbędzie się w dnia 14 grudnia 2016r.
o godzinie 17


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW
odbędą się w dniu 9 listopada 2016r.
w godzinach od 16 do 17


Apel dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku Pana Romana Kamińskiego na temat bezpiecznych wakacjiWYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Tegoroczne Szkolne Rekolekcje Wielkopostne głosili dla nas Bracia Mniejsi Kapucyni z Krakowa, a pomagała im młodzież z Wołczyna. Br. Michał i br. Artur powitali nas w murach naszego gimnazjum 24 lutego jako żebracy i przekonali nas, że wszyscy jesteśmy często takimi żebrakami – żebrzemy o miłość. Bo z Miłości i do Miłości zostaliśmy stworzeni, tylko często szukamy jej nie tam gdzie trzeba.
Następnego dnia, w czwartek, bracia ukazali nam Boga jako Miłosiernego Ojca, który czeka na nasz powrót i chce nas obdarzyć swoją Miłością, na nowo przyoblec nas w godność dziecka Bożego, którą utraciliśmy grzesząc. Dowiedzieliśmy się, że „grzech, to minięcie się z celem” i, że„w żadnym człowieku nie ma tyle błota, by nie można było dostrzec złota”. Większość z nas przystąpiła tego dnia do sakramentu pokuty i pojednania.
W piątek, ostatniego dnia, była Eucharystia. Usłyszeliśmy, że jesteśmy książętami – bo Bóg w Jezusie przywrócił nam godność, a Miłość, której tak pragniemy czeka na nas na ołtarzu – w Eucharystii. Oby przemiana, jaka się w nas dokonała trwała jak najdłużej i obyśmy potrafili do Miłości wracać.INFORMACJA OGÓLNA O ZASADACH REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KLUCZBORK w roku szkolnym 2016/2017

UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W NAUCE

20 października do naszej szkoły w ramach wizytacji przybył Ks. Biskup Andrzej Czaja.
Był to dla nas olbrzymi zaszczyt i ogromna radość, czego nie omieszkaliśmy wyrazić radosnymi pieśniami. Ks. Biskup skierował do nas naukę o konieczności łączenia wiary i rozumu oraz przytoczył słowa św. Jana Pawła II o tym, byśmy od siebie wymagali nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają. Po krótkim przedstawieniu na sali gimnastycznej Biskup spotkał się z gronem pedagogicznym.


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016PLAKAT INFORMACYJNY DLA RODZICÓW


PODRĘCZNIKI DLA KLASY I


PODRĘCZNIKI DLA KLASY II I IIIGALERIA ZDJĘĆZasady i terminy rekrutacji
w Publicznym Gimnazjum nr 4 im. ks. dr. Jana Dzierżona
w Kujakowicach Górnych
na rok szkolny 2015/2016


ZASADY REKRUTACJI


Załącznik A - ZGŁOSZENIE


Załącznik B - WNIOSEK


Załącznik C - DEKLARACJA NAUKI RELIGII


Załącznik D - DEKLARACJA NAUKI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYK NIEMIECKI

Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych W I półroczu 2014/2015


Wyniki konkursów przedmmiotowych - etap gminny

 • Regulamin KONKURSU PLASTYCZNEGO


 • Regulamin konkursu FILM/PREZENTACJA
 • PRACE UCZNIÓW • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

  DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

  W 2015 roku DBI obchodzony był 10 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.

  Podczas obchodów DBI w szkole, nauczyciele informatyki, chcieli podkreślić, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta, zwracając szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.


 • PRACE UCZNIÓW

 • PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ:


 • Publiczne Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych


 • Publiczną Szkołę Podstawowa z Oddziałem Przedszkolym w Bąkowie


 • Publiczną Szkołę Podstawową w Kujakowicach Dolnych

 • Drodzy Rodzice!


   Ferie to czas odpoczynku i zabawy dla dzieci. Często  zdarza się tak, że najmłodsi w tym okresie zmuszeni   są zostać sami w domu, ponieważ ich rodzice pracują.   W tym momencie niespodziewanie może dojść do wielu wypadków grożących utratą zdrowia, a nawet i życia. Dlatego też pamiętajmy o kilku ważnych radach, które uchronią wasze dzieci przed niebezpieczeństwem.

  Jeżeli dzieci pozostawiamy w domu należy:

  1.Zapewnić im opiekę osoby dorosłej,
  2. W widocznym miejscu umieścić ważne numery telefonów (rodziców, bliskich osób, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej),
  3. Przypominać dzieciom o zamykaniu drzwi,
  4. Zakazać wpuszczania do domu osób nieznajomych Uświadomić dziecku niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu i kontaktami z osobami nieznajomymi poprzez portale społecznościowe i komunikatory

  Jeśli dzieci przebywają poza domem należy:

  1.Zadbać o widoczność dziecka na drodze ( przyczepić im elementy odblaskowe),
  2.Nauczyć dziecko, aby nie rozmawiało z osobami obcymi oraz żeby nikomu nie podawało swoich danych i adresu zamieszkania,
  3.Nauczyć swoją pociechę, aby klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone,
  4. Zakazać dziecku wsiadania do obcego samochodu,
  5.Pilnować, aby dziecko korzystało z bezpiecznych dla niego miejsc do zabawy ( place zabaw, ogrodzone boiska itp.) Przejazdy kolejowe, ulice oraz strome górki znajdujące się blisko ulic są bardzo niebezpieczne!

  Jeżeli dziecko wyjeżdża na odpoczynek zimowy należy upewnić się:

  - czy organizator ma zezwolenie, a opiekunowie odpowiednie uprawnienia do organizowania zimowiska,
  - czy organizator ma informację o miejscu pobytu, zakwaterowania dzieci,
  - czy organizator zapewnia pomoc medyczną,
  - czy firma przewozowa posiada zezwolenia na przejazd oraz czy kierowca ma odpowiednie kwalifikacje,
  - czy pojazd jest sprawny technicznie do przewozu dzieci,
  - powiadomić dziecko o możliwych niebezpieczeństwach, jakie mogą go spotkać w czasie pobytu na zimowisku.
  Spotkanie z rodzicami odbędzie się 3 grudnia 2014 r. o godzinie 17.00.
  ZAPRASZAMY

  W konkursie fotograficznym pod hasłem: „ Der, die das- wakacje mit Spass” wzięło udział dwoje uczniów naszego gimnazjum Sandra Widera oraz Daniel Fichte. Przed wakacjami uczniowie zainteresowali się plakatem promującym ideę konkursu organizowanego przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Opolu. Ich zadaniem było zrobienie podczas pobytu w Niemczech lub też w swojej najbliższej okolicy ciekawego zdjęcia, które ukazywać będzie jak postrzegana jest współczesna niemieckość. Ale to nie wszystko. Każdemu zdjęciu trzeba było nadać tytuł oraz krótko opisać w języku niemieckim i polskim. W czwartek 27 listopada 2014r. podczas uroczystej Gali podsumowującej konkurs okazało się, że jedno ze zdjęć zrobione przez Daniela zostało zauważone przez Jury konkursu i otrzymał on wyróżnienie.
  Nasza szkoła przystąpiła do programu "NAJLEPSZA SZKOŁA", którego celem jest motywowanie uczniów do nauki oraz budowanie więzi pomiędzy uczniami a nauczycielami.


  INFORMACJE O PROGRAMIE


  Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszą szkołę w tym programie.


 • JAK ZAGŁOSOWAĆ?

 • DNI OTWARTYCH ZAJĘĆ DLA RODZICÓW

  Serdecznie zapraszamy rodziców na DNI OTWARYCH ZAJĘĆ, które odbędą się 20 dnia każdego miesiąca tj:

  20 października 2014 r. (poniedziałek),
  20 listopada 2014 r. (czwartek),
  20 lutego 2015 r. (piątek),
  20 marca 2015 r. (piątek),
  20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek),
  20 maja 2015 r. (środa).  Spotkanie z rodzicami odbędzie się 17 września 2014 r. o godzinie 17.00.
  ZAPRASZAMY
  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  Zasady i terminy rekrutacji w Publicznym Gimnazjum nr 4

  im. ks. dr. Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych

  na rok szkolny 2014/2015  © Publiczne Gimnazjum nr 4